Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Відповідальний редактор

Каганов Юрій Олегович – кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету.

Народився 10.06.1982 р. у м. Запоріжжя. У 1999 р. закінчив з відзнакою загальноосвітню школу № 1 ім. Т.Г. Шевченка м. Запоріжжя. У 1999 р. вступив на історичний факультет Запорізького державного університету, який закінчив з відзнакою у 2004 р., отримавши кваліфікацію «магістр історії».

У 2004-2005 рр. – методист науково-методичного центру Управління освіти і науки Запорізької міської ради, заступник головного редактора видавництва «Прем’єр». У 2005-2006 рр. – провідний фахівець, в.о. начальника інформаційно-обчислювального центру Запорізького національного університету.

У 2004-2007 рр. навчався в аспірантурі Запорізького національного університету. З 2005 р. працює на посаді асистента, викладача, з 2009 р. – старшого викладача, з 2010 р. – доцента кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету.

З вересня 2014 р. по лютий 2018 р. – завідувач відділу аспірантури і докторантури Запорізького національного університету.

З лютого 2018 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України на тему: «Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті – 1991 рр.): компаративний аналіз».

У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєне вчене звання доцента.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті

Відповідальний редактор фахового видання «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету».

Сфера наукових інтересів – радянська ідеологія і проблема формування національної ідентичності, проблеми історичної компаративістики, опозиційний рух в Україні і Центрально-Східній Європі другої половини XX ст.,

Викладає курси: «Історія України», «Актуальні проблеми історії України», «Суспільно-політичний рух в Україні XIX – початку XXI ст.», «Компаративістика».

E-mail: znuhist@gmail.com

Роб. тел.: (061) 228-75-03

Моб. тел.: 050-456-59-59; 096-592-02-00

Copyright © 2014 Запорізький національний університет