Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Нормативно-правова база

Наказ Міністерства № 1111 від 17.10.2012 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162

Наказ Міністерства № 1112 від 17.10.2012 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1851/22163

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 (приклади сформовані Науковою бібліотекою Запорізького національного університету)

Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо)
Copyright © 2014 Запорізький національний університет