Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Про видання

У 2019 р. збірник "Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету" перейменовано у "Zaporizhzhia Historical Review". Запрошуємо на новий сайт видання: www.istznu.org. Цей сайт надалі не оновлюватиметься.

Збірник “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету” Наказом Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014 р. включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук.

Збірник включений до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus”.

Картка збірника в базі “Index Copernicus”

Статті збірника прирівнюються до публікацій у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз відповідно до вимог наказу МОН України від 17 жовтня 2012 р. № 1112 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 03.12.2012 р. № 1380).

Видання публікує статті вчених, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки.

ISSN: 2076-8982 (Print), ISSN 2415-3427 (Online)

DOI: 10.26661/swfh-2076-8982

Рік заснування: 1993

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15438-4010 ПР від 19.06.2009 р.

Періодичність:  3-4 випуски на рік

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету.

Головний редактор – доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Турченко Федір Григорович.

Відповідальний редактор – кандидат історичних наук, доцент Каганов Юрій Олегович.

З 2010 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” та українського реферативного журналу “Джерело”.

Усі електронні версії статей збірника оприлюднюються, крім цього сайту, також на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (наказ ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311)

Copyright © 2014 Запорізький національний університет